สมาคมคาสิโนออนไลน์ PG SLOT แห่งประเทศไทย พูดคุยสล็อต PG เล่นง่ายที่สุด
เปิดผลโพลคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มี "บ่อนถูกกฎหมาย" - Printable Version

+- สมาคมคาสิโนออนไลน์ PG SLOT แห่งประเทศไทย พูดคุยสล็อต PG เล่นง่ายที่สุด (https://pgslotgroup.net)
+-- Forum: สมาคมสล็อตออนไลน์ PG แห่งประเทศไทย (https://pgslotgroup.net/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: เทคนิคเล่นคาสิโน สอนปั่นสล็อต สูตรบาคาร่า (https://pgslotgroup.net/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: เปิดผลโพลคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มี "บ่อนถูกกฎหมาย" (/showthread.php?tid=36)เปิดผลโพลคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มี "บ่อนถูกกฎหมาย" - taweesak19 - 04-29-2022

[Image: F0756E07A995A1570C5BBEF3505D6256.jpg]

นิด้าโพลเผยผลสำรวจพบ คนไทย 93.70%ไม่เคยเข้าบ่อนกาสิโน ขณะที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีบ่อนถูกกฎหมายหวั่นมอมเมา ก่อปัญหาในครอบครัว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บ่อนกาสิโน ถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 6-8 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยเข้าบ่อนกาสิโนของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.70 ระบุว่า ไม่เคยเข้าบ่อนกาสิโน รองลงมา ร้อยละ 4.40 ระบุว่า เคยเข้าบ่อนกาสิโนในต่างประเทศ ร้อยละ 0.91 ระบุว่า เคยเข้าบ่อนกาสิโนในประเทศ และเคยเข้าบ่อนกาสิโน ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าที่เคยเข้าเป็นบ่อนกาสิโน หรือเปล่า

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.51 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการมอมเมาประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ปัญหาหนี้สิน และปัญหาอาชญากรรม ขณะที่บางส่วน ระบุว่า ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรจะมีการพนันแบบถูกกฎหมาย

รองลงมา ร้อยละ 21.25 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ คนไทยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเล่นที่ต่างประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดกาสิโนแบบถูกกฎหมายก็มีการลักลอบเปิดบ่อนเถื่อนอยู่ดี

ร้อยละ 18.13 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศ และคนไทยจะได้ไม่ต้องลักลอบเล่นการพนันแบบผิดกฎหมาย

ร้อยละ 10.32 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ การพนัน เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ชอบเล่นการพนัน อาจทำให้เกิดปัญหาหนี้สินและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น และร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.51 ระบุว่า ทั้งตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ไม่ควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 23.37 ระบุว่า ทั้งตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ควรเป็น สิ่งถูกกฎหมาย ร้อยละ 2.28 ระบุว่า ตู้เกมพนันไฟฟ้าควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ร้อยละ 2.05 ระบุว่า การพนันออนไลน์ควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเล่นไพ่กินเงินในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.72 ระบุว่า ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 33.54 ระบุว่า ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย แต่ให้กำหนดกฎเกณฑ์ เช่น จำนวนผู้เล่น วงเงินพนัน สถานที่ เป็นต้น ร้อยละ 14.87 ระบุว่า ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย และร้อยละ 3.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


[Image: DB5846604E488BAE08DC3929F137C893_1000.jpeg]