สมาคมคาสิโนออนไลน์ PG SLOT แห่งประเทศไทย พูดคุยสล็อต PG เล่นง่ายที่สุด

Full Version: ชงโหวตรับรายงานกาสิโนถูกกฎหมาย 27 ก.ค. 65 สกัด 5 ประเด็นศึกษาเชิงลึก
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Ling300665_Cover2-1.jpg]

กรรมาธิการกาสิโน เล็งปิดเล่มรายงาน 20 ก.ค. 65 ก่อนส่งที่ประชุมสภาฯ โหวตรับ 27 ก.ค. นี้ เผยลงพื้นที่ ตาก-เชียงราย สกัด 5 ประเด็นศึกษาเชิงลึกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้ คาสิโนออนไลน์ และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11, 12, 25 และ 26 มิถุนายน 2565 คณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ จ.เชียงรายและตาก เพื่อศึกษาดูงานและจัดสัมมนา

การลงพื้นที่ทั้ง 4 วัน ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็น ได้แก่

  • 1. ประเด็นด้านความมั่งคงและมาตรการในการป้องกันการพนันผิดกฎหมายในภาพรวม และด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการควบคุมการบริหารจัดการการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)
  • 2. ประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดเก็บรายได้และภาษีจากการ เปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)
  • 3. ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความคุ้มค่าในการลงทุน บาคาร่าออนไลน์ และความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่และภูมิศาสตร์ในการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)
  • 4. ประเด็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบเชิงวัฒนธรรมจากการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)
  • 5. ประเด็นด้านความคุ้มค่าในการลงทุน รูปแบบการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) และรูปแบบธุรกิจ Gaming ที่เหมาะสม ทั้ง Online และ Offline เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของประเทศไทย


นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำรายงานฯ ดำเนินการสำรวจเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนามาประกอบการจัดทารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

โหวตเห็นชอบ 27 ก.ค.65

ในการดำเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ลำดับต่อไป ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะมีการพิจารณาและลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ฉบับสมบูรณ์ และภายในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะนำเสนอรายงานพร้อมข้อสังเกต กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป